با معرفی عبدالمحمد زاهدی بعنوان استاندارجدید قزوین، بیش از بیست روز است که اسامی مختلفی برای استانداری کردستان مطرح می شود که با گذشت زمان تعدادی گزینه بودن خویش راتکذیب وتعدادی نیزنه تائید ونه ردکردند.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج،غروب امروز یک منبع موثق خبرازنهایی شدن دو گزینه جهت تصدی پست استاندارکردستان داد.براساس شنیده هاوشایعات موجود بهمن مرادنیا نماینده ادوارمردم بیجاردرمجلس شورای اسلامی ونیزمحمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشورگزینه های نهایی هستند.

images (26)

بهمن مرادنیا ازنیروهای بومی استان کردستان ومتولد بیجار،نماینده مردم شهرستان بیجاردرمجلس شورای اسلامی دردوره هشتم بوده که ازایشان بعنوان یکی ازگزینه هایی که بیشترین شانس رابرای تصدی استانداری کردستان دارد،نام میبرند.

اما غروب امروز برخی شایعات وشنیده ها حکایت ازمطرح شدن نفردوم و گزینه ایی دیگر برای تصدی پست استانداری کردستان درکنار نام بهمن مرادنیا دارد که درحال حاضرمدیرکل سیاسی وزرات کشورمیباشد.

محمدامین رضازاده

محمدامین رضا زاده متولد1344درشهرستان نقده ازتوابع استان آذربایجان غربی میباشدکه درکارنامه ایشان نیزفرماندارخوی،ومدیرکل بازرسی ونظارت استان آذربایجایان غربی به چشم میخورد.

حال بایددید درمیان این گمانه زنی ها ،استاندارآینده کردستان چه فردی خواهد بودچرا که تابحال نامهای گوناگونی مطرح شده اند که ازمعروفترین آنها میتوان ازمهندس خندان دل معاون عمرانی وزارت کشورنام برد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج