استاندار یزد از تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد میر محمدی در نشست شورای پدافند غیر عامل استان با اشاره به قانون برنامه بودجه کشور در جهت تقویت حوزه پدافند غیر عامل افزود: شایسته است همه دستگاه ها با توجه به تصریح قانون و اختیارات مطروحه در آن، سقف عنوان شده را جهت اختصاص اعتبارات مربوطه به منظور اجرای طرح پدافند غیر عامل در دستگاه ها را لحاظ نمایند.

وی بر ضرورت گسترش آموزش ها در زمینه پدافند غیر عامل در بین کارکنان دولتی تاکید کرد و افزود: باید تمام موارد مرتبط با این حوزه به بهترین نحو به تمامی کارکنان ادارات و نهادها آموزش داده شود و سپس از آن طریق به تمامی مردم مرتبط با این نهادها و سازمانها نیز تسری یابد تا آمادگی عمومی در این حوزه ایجاد شود.

رییس شورای پدافند غیرعامل استان با بیان این نکته که هر چه می گذرد فرصتها و چالشها به موازات هم بیشتر می شوند، اظهار کرد: امروز و در عصر تکنولوژی و ارتباطات، فرصت بهره گیری از سیستمهای الکترونیکی به مراتب بیش از گذشته فراهم است اما به همین نسبت چالشهای مرتبط با این حوزه نیز افزایش یافته و این امر باید مورد توجه پدافند غیر عامل قرار گیرد.
استاندار یزد پیش بینی بروز مشکلات در حوزه پدافند غیر عامل را بسیار ضروری دانست و آنرا جهت آمادگی به منظور مقابله با آسیبها و خطرات احتمالی، مهم ذکر کرد.

میرمحمدی پدافند غیر عامل را تسهیل کننده مدیریت بحرانها دانست و خاطر نشان کرد: باید در حوزه های مختلف اعم از شرب و تغذیه و مباحث بیولوژیک، مسائل مرتبط با حوزه شیمیایی، رادیواکتیو، مباحث هسته ای، زیستی و سایبری و دیگر حوزه های موجود و مرتبط با زندگی شهروندان، پدافند غیر عامل نقش راهبردی و موثر خود در پیشگیری از آسیبها و کاستن تبعات آن را ایفاء کند.

وی پایبندی به اصول پدافند غیر عامل را باعث افزایش دقت نظر در جامعه دانست و تصریح کرد: هر چه دقت نظر در جامعه افزایش یابد، ترقی و تعالی بیشتری حاصل می شود و در حل مشکلات تسریع صورت می گیرد و توان ما برای پیشگیری از آسیبها و حفاظت از جامعه افزایش می یابد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد هم در این نشست از تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان با رویکرد شناسایی و برآورد تهدیدات و با هدف کاهش آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم استان یزد خبر داد.
محمدصادق طهماسبی افزود: خوشبختانه با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری به حوزه پدافند غیرعامل توجه بیشتری شده و کارهای بسیار خوبی در این حوزه انجام شده است.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان یزد افزود: پیش از همه باید مفهوم پدافند غیرعامل برای مردم شفاف شود که در این راستا درحال آموزش دادن به گروه های مختلف و جامعه های هدف هستیم.

میرکل پدافند غیرعامل استان با اشاره به برنامه هایی که از سوی این اداره کل در سال جاری در دست اجراست، گفت: یکی از این طرح ها، طرح پیشنهادی پایش لحظه ای آب برای سالم سازی منابع آب آشامیدنی استان با عنوان طرح بیو مانیتورینگ است که پیشنهاد آن بر اساس یک الگوی بومی ارایه شده است.

طهماسبی از نخبگان، دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان خواست با توجه به حوزه فعالیتهایشان و وجود تهدیدات و مخاطرات در زمینه های مختلف، اداره کل پدافند غیرعامل استان را در اجرای طرح های پژوهشی در حوزه دفاع غیرعامل یاری کنند.