مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: در سالهای گذشته حدود 25 تا 30 درصد دانش آموزان استان در معرض آسیب ها ی اجتماعی بودند که امروز این رقم به 20 درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سالار قاسمی درجلسه شورای آموزش و پرورش استان که دراستانداری برگزار شد اظهار داشت: امسال در برنامه های آموزش و پرورش چهار محور مهم در اولویت برنامه های ما قرار دارد که پیشگیری از اسیب های اجتماعی از مهمترین آنهاست.

وی بیان کرد: برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته توجه به آموزش و پرورش از سوی همه نهادها ضروری است تا بتوان به اهداف تربیتی دست یافت و در این میان بهداشت روانی برای کاهش آسیبها بسیار مهم است.

قاسمی تصریح کرد: در سالهای گذشته حدود 25 تا 30 درصد دانش آموزان استان در معرض یکی از آسیب ها مانند اضطراب، استرس، فرار از مدرسه و خودکشی بودند که با اقدامات آموزشی و مشاوره ای توانسته ایم این میزان را به 15 تا 20 درصد کاهش دهیم.

وی گفت:شورای آموزش و پرورش بعنوان عالیترین مقام تصمیم گیری می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشد به شرط آن که سایر دستگاههای فرهنگی نیز کمک ما باشند و در برنامه ها مشارکت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: وجود 230 هزار دانش آموز با 16 هزار معلم در کنار یک خانواده 400 هزار نفری والدین مجموعه ارزشمندی است که می تواند ظرفیت خوبی در پیشبرد برنامه های فرهنگی باشد.

دانش آموزان در معرض آسیب استان قزوین 10 درصد کاهش یافته است

وی اضافه کرد: بخش بهداشت و درمان را فعال کرده ایم و موضوع هنرستانها نیز در اولویت قرار دارد تا توان مهارتی و روانی دانش آموزان را تقویت کنیم.

قاسمی اظهارداشت: با ساختارهای جدید مدت زمان تحصیل در هنرستانها سه ساله شده که باید نیازهای کارگاهی و آموزش و تجهیزاتی خود را تامین کنیم که این کار نیازمند اعتبارات لازم هستیم.

وی گفت: وجود 100 هنرستان فنی با 11 هزار هنرجو با حدود 90 رشته فنی از توان علمی استان است که با ایجاد رشته های جدید باید بتوانیم به نیازهای روز نیز پاسخ دهیم.