نماینده بخش خصوصی استان کرمانشاه گفت: سالانه 300 هزار نفر از نیروهای متخصص از کشور مهاجرت می‌کنند که 150 هزار نفر از آن‌ها تحصیل‌کرده و ماهر هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، سیروس کوهستانی گفت: فرار سرمایه به شکل جدی در ایران وجود دارد، در کشور عراق سالانه 400 هزار نفر نیروی انسانی تحصیل‌کرده از خارج جذب می‌شوند.

وی افزود: در منطقه ما تمام بحران‌های اجتماعی از یک تضاد به وجود می‌آید و آن توسعه سطح آموزش و بیکاری است، بالاترین سطح آموزش عالی را به لحاظ کمی و نه کیفی داریم و همچنین بالاترین سطح بیکاری راداریم.

نماینده بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به وجود 150 هزار نفر بیکار در استان کرمانشاه گفت: سالانه بین 7 تا 10 هزار نفر به نیروی بیکار اضافه می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج