مدیرکل زندان های گیلان گفت: افزایش تولیدات زندان و توسعه آن با محوریت حمایت از اشتغال زندانیان و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود و دگرگون کردن این مسیر با ایجاد فضایی باز می تواند جهشی موثر برای جذب منابع جدید، مفید و اثر بخش باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، سید حمید حسینی در جریان بازدید از زندان لاهیجان با بیان اینکه برنامه های اشتغال زا  تکیه گاهی محکمی برای تحول بنیادین  زندانیان دانست و اظهار کرد: آموزش صحیح برنامه های علمی و عملی در حوزه اشتغال برای گروه هدف با در نظر گرفتن شاخص های کمیت و کیفیت در این بخش می تواند علاوه بر رشد و ایجاد کارگاه های اشتغال در زندانها بعد از استخلاص نیز پاسخگوی نیازهای جامعه و خانواده آنان باشد.

مدیرکل زندان های گیلان با تاکید بر برنامه هایی که بتواند علاقه وانگیزه زندانیان  را به اشتغال افزایش دهد افزود:  ایجاد برنامه ها و تحولات جدید در این زمینه باعث می شود تا زندانی وقت خود را به بطالت سپری نکند و نیز این امر باعث تغییر ساختار اجتماعی وی  در کنار سایر برنامه های فرهنگی خواهد شد.

دراین بازدید مدیرکل زندان های گیلان با حضور در میان زندانیان در مورد مسائل رفاهی، قضایی، آموزشی، بهداشتی و اشتغال با آنان گفت و گو کرد  و از نزدیک در ارتباط با روند اجرای تحمل کیفر آنان مطلع و دستورات لازم را صادر کرد.