معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پذیرش دانشجو در سال آینده برای نزدیک شدن به رویکرد استادمحوری است که برای هر یک از اعضای هیئت‌ علمی، جداگانه تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، عبدالله پارسا گفت: امسال تقریباً 2600  دانشجو در مقطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای، 1250 نفر در مقطع ارشد و  180  نفر در مقطع دکترای تخصصی پذیرش جدید داشته‌ایم، بیان کرد: از این تعداد تقریباً 2500  نفر پسر و 1500 نفر دختر هستند که3100 نفر روزانه، 800  نفر شبانه و 50 نفر در دوره‌های پردیس برای امسال جذب‌شده‌اند. همچنین 170 نفر دانشجوی مهمان و انتقالی به این تعداد افزوده می‌شوند.

معاون آموزشی و  تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: با این روند، امسال در مجموع سنوات مختلف تقریباً 14500 نفر دانشجوی فعال داریم که  9300  نفر در مقطع کارشناسی، 330 نفر در مقطع دکتری عمومی، 3500  نفر در مقطع ارشد و 1250 نفر در مقطع دکتری تخصصی مشغول به تحصیل‌اند و از این تعداد 5700  نفر پسر و 8800 نفر دخترند که 11500 نفر در دوره‌های روزانه و حدود 3000 نفر در دوره‌های شبانه  و پردیس مشغول به تحصیل هستند.

پارسا در پایان عنوان کرد: یکی از سیاست‌های جدی ما برای ساماندهی به پذیرش دانشجو در سال آینده در دوره‌های تحصیلات تکمیل، تلاش برای نزدیک شدن به رویکرد استادمحوری است و از همین رو برای سال 1397، ظرفیت و میزان پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برای هر یک از اعضای هیئت‌علمی، جداگانه تعیین خواهد شد.