وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان برای سومین روز پیاپی برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بر اساس اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر در روز سه شنبه عدد 108 (AQI) را نشان می دهد.

بر این اساس غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمد آباد 106، چهار باغ خواجو 111، خیابان پروین 112، بزرگراه خرازی 104، خیابان رودکی 102 و میدان امام حسین 110 (AQI) اعلام شده است.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 106، سگزی 111، مبارکه 87 و کاشان 87 (AQI) گزارش شده است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.