شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نخستین اجلاس استانی مجمع دبیرخانه های نظام اداری کشور، به عنوان سازمان برتر دولت الکترونیک معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، مدیر برنامه ریزی تلفیقی این شرکت در حاشیه این همایش با اشاره به پیشگامی ستاد و شرکت های تابع مناطق نفت خیز جنوب در مسیر بهره گیری از فناوری های ارتباطی گفت: بیست سال پیش نخستین اقدامات برای حذف کاغذ و ایجاد زیر ساخت های ارتباط الکترونیک در مجموعه مناطق نفتخیز جنوب برداشته شد.

عبدالله موسوی با بیان اینکه این شرکت از سال 1387 تاکنون تمامی مکاتبات اداری خود را به صورت الکترونیک انجام می دهد، توضیح داد: از سال 1387 سامانه کارتابل الکترونیک مناطق نفت خیز جنوب در کل سازمان فراگیر شده و در این مدت با لحاظ تحولات پدید آمده در این عرصه، دو بار روزآمد شده و هم اکنون ویرایش سوم دبیرخانه الکترونیک این شرکت با امکانات و پروتکل های امنیتی بسیار قوی مورد استفاده قرار می گیرد.

 عضو هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب افزود: کار مهمی که در گام بعدی توسعه فناوری اطلاعات انجام شد، ایجاد کارتابل صنعتی و قرار گرفتن  کلیه فرایندهای تولید و الکترونیکی شدن پایش، نظارت و گزارش گیری از فرایند تولید نفت خام، گاز و گازمایع در این شرکت است که با استفاده از زیرساخت های موجود و کمترین هزینه ممکن به انجام رسیده است.

موسوی با اشاره به صرفه جویی قابل توجه اجرای طرح دولت الکترونیک در مناطق نفت خیزجنوب گفت: علاوه بر دستاوردهای کمی حاصل از اجرای برنامه حذف کاغذ، مهمترین تاثیر اجرای این طرح را می توان در کیفیت بخشیدن به فعالیت ها از طریق ایجاد سرعت، دقت، تضمین امنیت اطلاعات و دسترسی سریع به مستندات مشاهده کرد.

 مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اینکه صنعت نفت یک سازمان دانش محور و برخوردار از یک صد سال تجربه علمی و فناوری است، تاکید کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای سال های اخیر الکترونیکی شدن بانک اطلاعات و آرشیو اسناد صنعت است که از زوال و فساد اسناد کاغذی بالای نیم قرن سابقه جلوگیری نموده است.