رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون رفع موانع تولید بیش از ۶۰ درصد آن اجرایی نشده و باید بعضاً بازنگری شود اگر اتاق ایران و کرمانشاه پیشنهاد دهد در این قانون اصلاحاتی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، عزیز اکبریان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه افتخار ایران است و ظرفیت‌های خوبی در قانون برنامه ششم توسعه داریم.

وی افزود: باید با سرمایه‌گذاری درست از رکود خارج شویم کرمانشاه مستعد سرمایه‌گذاری است و ظرفیت خوبی برای صادرات دارد اما باید زمینه استعداد سرمایه‌گذاری را مهیا کنیم و از سرمایه‌گذار واقعی باید حمایت کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید مقاومت کنیم و بوروکراسی را در هم بشکنیم خیلی از سرمایه‌گذاران ما نیاز به وام ندارند، ما باید به آن‌ها کمک کنیم.

وی با بیان اینکه ما مسائل و مشکلات این استان را برطرف می‌کنیم، گفت: کرمانشاه استان محرومی نیست و اگر هست به ما برمی‌گردد.

در این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه امضا شد.