در پنجاه و سومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استراتژی های حوزه سلامت در سرلوحه فعالیت های اجرایی دانشگاه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، شاهرخ یوسف زاده چابک با بیان این که بهبود حوزه سلامت با استقرار پروژه های استراتژیک اتفاق خواهد افتاد، افزود: با ایجاد اندیشه های عملیاتی می توان شاهد تسریع در استقرار پروژه ها بود که در نهایت منجر به ایجاد شتاب در ارایه خدمات مناسب خواهد شد.

وی با تاکید بر این که پروژه های استراتژیک باید در سرلوحه فعالیت مدیران و مسوولین قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: در این راستا انتقال مسوولیت به واحدهای ستادی می تواند منجر به بهبود فرایند ارائه خدمات درمانی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشگی گیلان با توجه به پتانسیل بالای دانشگاه و نخبه پروری و حضور 450 عضو هیات علمی توانمند در این دانشگاه، خواستار مشارکت همگانی برای بهبود فرایند موجود شد.

یوسف زاده چابک، ایجاد یک الگوی مناسب برای اداره بیمارستان ها را، بستر مناسبی برای توسعه خدمات درمانی دانست و یادآور شد: جوهره کار و حرکت باید از ستاد آغاز شود و این مستلزم تغییر نگاه مدیران است.

در ادامه، مباحث استراتژی های تکمیلی حوزه سلامت در سال 96 جهت سلامت همه جانبه مانند: یافتن راهکار و استراتژی برای ایجاد اقدامات استراتژیک، فعال سازی پتانسیل های درآمدی، توسعه مشارکت بخش خصوصی، استقرار نظام اقتصاد سلامت و بهره ورسازی املاک دانشگاه، توجه به اقتصاد درمان، شناسایی پتانسیل های درآمدی و چابک سازی ستاد مورد توجه قرار گرفت.