علی آشتاب، از اخراج ۷۴ تبعه بیگانه شاغل در لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، علی آشتاب از شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز شاغل در استان خبر داد و افزود: با عنایت به اهمیت و ضرورت شناسایی و جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه غیر مجاز در استان در شش ماهه نخست سالجاری بیش از  443 مورد بازرسی در این خصوص توسط بازرسان کار استان انجام گرفت که منجر به شناسایی بیش از 74 تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در استان شد و در نهایت با همکاری نیروی انتظامی از کشور اخراج شدند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: با توجه به معضل بیکاری در استان و اهمیت استفاده جوانان استان از فرصت‌های شغلی، شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز از محیط های کاری استان در دستور کار قرار دارد .

وی در ادامه تاکید کرد: به موجب ماده 181 قانون کار ، بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در هر شغلی جرم محسوب می گردد که در همین راستا در شش ماهه نخست سال 96 بیش از 13 کارفرما که اتباع خارجی غیر مجاز را بکارگیری نموده‌اند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه ، به مراجع قضایی معرفی گردیدند .

آشتاب با اشاره به جایگزینی نیروهای بومی به جای اتباع بیگانه در واحدهای کارگری استان تصریح کرد: در مجموع 69 نفر جایگزین اتباع بیگانه در واحدهای کارگری استان شدند

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به قوانین بکارگیری اتباع بیگانه اظهار داشت: واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که اتباع بیگانه غیرمجاز به کار می‌گیرند به استناد بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن معرفی به مراجع قضایی روزانه مبلغ 154 هزار تومان جریمه خواهند شد.