رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات راه وشهرسازی گیلان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 17 فقره شکواییه و 37 فقره در خواست از طریق سامانه های پاسخگویی به شکایات دریافت وپاسخ داده شد

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، نقی ناظمی افزود: بیشترین درخواست ها از حوزه ساخت و توسعه و بیشترین شکواییه در حوزه مسکن وساختمان بوده است که از سامانه های بازرسی استان، شهراه ،سامد، حوزه دفتر وزارتی وپرتال اداره کل راه وشهرسازی استان دریافت وپاسخ داده شد.

ناظمی گفت: از مجموع شکواییه های دریافتی 7 فقره درحوزه مسکن وساختمان، 5 فقره درحوزه ساخت وتوسعه،  2 فقره در حوزه شهرسازی ،2 فقره درحوزه  املاک و1 فقره درحوزه توسعه منابع را شامل می شود.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات راه وشهرسازی گیلان گفت: هموطنان عزیز می توانند برای ارائه  انتقاد، پیشنهاد یا شکایت به سامانه های بازرسی استان، شهراه، سامد وپرتال اداره کل راه وشهرسازی استان مراجعه وبا ارائه درخواست، روند بررسی آن را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

وی یادآور شد: در راستای شفاف سازی حقوق شهروندی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی به نام شهراه به آدرس shahrah.mrud.ir آماده دریافت گزارش های مردم عزیز می باشد و جهت لزوم ارتباط سریع  و بدون واسطه با مدیرکل محترم راه و شهرسازی گیلان، سامانه جدید این اداره با قابلیت ارتباط با مدیرکل محترم به آدرس http://gilan.mrud.ir  راه اندازی شده است که در صورت تمایل همه می توانند نسبت به درج موارد خود اقدام نموده و پاسخ خود را از مدیرکل دریافت نمایند.