کارشناسان اداره کل بازرسی استان لرستان، به منظور بررسی عملکرد شهرداری خرم‌آباد، در این مجموعه مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، کارشناسان اداره کل بازرسی استان، به منظور بررسی عملکرد شهرداری خرم‌آباد و سازمان‌های تابعه، در این مجموعه مستقر شدند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان اداره کل بازرسی استان، تا 10 آبان‌ 96 در شهرداری خرم‌آباد حضور خواهند داشت.

طبق اعلام اداره کل بازرسی لرستان، شهروندان می‌توانند شکایات و گزارشات خود را به هیات مستقر در شهرداری خرم‌آباد تحویل و یا از طریق سامانه گویا ۱۳۶ اطلاع دهند.