فرمانده انتظامی استان قم در همایش «پلیس، امنیت، اصناف» بر ضرورت مشارکت همگانی در راستای تحقق اهداف و برنامه های نیروی انتظامی تاکید کرد و افزود: همراهی اصناف با پلیس بدون تردید با ارزش ترین سرمایه است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، فرمانده انتظامی استان قم در همایش «پلیس، امنیت، اصناف» در مجتمع اداری اصناف قم بر ضرورت مشارکت همگانی در راستای تحقق اهداف و برنامه های نیروی انتظامی تاکید کرد و افزود: همراهی اصناف با پلیس بدون تردید با ارزش ترین سرمایه است.

وی با بیان این که تخصص ها و کارکردها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر متفاوت است، اظهار داشت: ورود افراد غیرمتخصص در هر حوزه ای، سبب ناآرامی و بهم ریختگی می شود، از این رو همه اجزای یک جامعه باید در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف تلاش کنند.

سردارکاظم مجتبایی  با بیان این که اگر اصناف در کنار نیروی انتظامی قرار بگیرند، به طور قطع منجربه اقتصاد پویا و امنیت فضای کسب و کار می شود، خاطرنشان کرد: امروز نیروی انتظامی استان قم، تعامل و مشارکت خود را با بخش ها و حوزه های مختلف ارتقا و افزایش داده است.