فرمانده انتظامی استان گفت: نیروی انتظامی سال هاست با مسیر رویکرد فرهنگی و اجتماعی گام بر می دارد و این انتخاب باعث کسب اعتماد عمومی به پلیس شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان قم در دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در چهارمین روز از هفته ناجا، با بیان اینکه نیروی انتظامی سال هاست با مسیر رویکرد فرهنگی و اجتماعی گام بر می دارد و این انتخاب باعث کسب اعتماد عمومی به پلیس شده است، اظهار داشت: مردم پلیس را زمانی در مقابل خود می دیدند اما امروز در کنار خود احساس کرده که این مثاثر از عقاید دینی و انقلابی پلیس است.

سردار کاظم مجتبایی با بیان این که مردم ولی نعمت و ما خدمتگزار آن ها هستیم، به اهمیت رابطه امنیت و فرهنگ در جامعه اشاره کرد و گفت:هر چه تعامل این دو نهاد پلیس قم با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قوی تر باشد دستاوردهای مطلوبی در پی خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در سخنانی ضمن تبریک هفته ناجا، اظهارداشت:بحمدالله نگاه فرهنگی فرمانده انتظامی استان قم به مجموعه تحت امر خود به خوبی سرایت کرده است.

وی ضمن تاکید بر ارتقاء تعاملات فی مابین، تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با مجموعه فرماندهی انتظامی استان بسیار احساس همدلی و همراهی می کند.

حسینی کاشانی تاکید کرد: پلیس جزء مجموعه هایی است که پشتوانه خوبی برای مدیران ومجموعه های فرهنگی استان محسوب می شود.