معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) قم گفت: مردم قم در نخستین مرحله از جشن عاطفه ها بیش از 1 میلیارد و 50 میلیون تومان اهداء کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)قم درگفتگو باخبرنگارموج درقم  عنوان کرد:در حوزه جشن عاطفه ها در مرحله نخست خود در استان قم در روزهای 23 و 24 شهریور ماه بیش از 1 میلیارد و 50 میلیون تومان جمع آوری شد.

وی افزود: این رقم نسبت به درآمد سال گذشته که 598 میلیون تومان بود بیش از 80 درصد رشد داشته است.

اکبررشیدی تصریح کرد:در سال جاری با برنامه ریزی وسیع پیش بینی می شود با توجه به توزیع 200 هزار پاکت در 852 مدرسه در استان قم مشارکت بهتری را از سوی دانش آموزان شاهد باشیم؛ سال گذشته از 170 هزار پاکت تنها 6 هزار و 500 پاکت بازگشت.

وی بیان کرد: تمامی این وجه در قالب بن توسط مدیران در میان دانش آموزان نیاز مند همان مدارس توزیع خواهد شد.

وی اظهار داشت:طرح مسکن متری یکی از طرح های مهم در تامین نیاز مسکن می باشد در این طرح افراد می توانند برای هر متر زمین 800 هزار تومان پرداخت نمایند که پس از خرید زمین سند افتخاری به خیرین ارائه می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) قم عنوان کرد: 3700 خانواده تحت پوشش کمیته امداد مستاجرهستند که در این میان 1150 خانواده در الویت تحویل مسکن هستند.

وی خاطرنشان کرد:با کمک های مردمی بر آنیم 400 مسکن را در سال جاری تامین کنیم البته تاکنون 70 مسکن تامین شده است.

رشیدی در مورد دیگر طرح این معاونت توضیح داد:طرح هر مسجد یک جهیزیه از جمله طرح هایی است که در تمامی مساجد اقلام توسط خیرین تامین شود.

وی گفت:در استان قم 20 هزار و 50 حامی از 1950 یتیم و 2700 فرزندان محسنین حمایت می کنند هر حامی با معرفی یک حامی دیگر و پرداخت 50 هزار تومان در ماه می تواند تحولی شگرف در ارائه خدمات کمیته امداد(ره) پدید آورد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) قم بیان کرد:از حامیان 4 میلیارد و 100 میلیون تومان مشارکت مردمی در سال جاری دریافت شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج