مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان گفت: در دنیا به ازای هر هکتار یک کیلو گرم سم مصرف می شود که در ایران این رقم نیم کیلو گرم است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد سمیعی اظهار کرد: باغات خراسان رضوی 300 هزار هکتار است که خوشبختانه تمامی آن ها تحت کنترل شبکه مراقبت سازمان قرار دارند.

وی مهمترین آفت باغی در استان را آفت پسیل و سرشاخه خوار اعلام کرد و افزود: امسال برنامه جامعی برای مبارزه با این آفت ها ابلاغ شد و با روش ها و انسجام و اطلاع رسانی که در سطح شهرستان ها صورت گرفت توانستیم مصرف سموم شیمیایی را در باغات پسته 50 درصد کاهش دهیم.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه مصرف سموم در کشور به طور کلی نسبت به میانگین جهانی کمتر است گفت:

وی تعداد فروشگاههای سم فروشی مجاز در استان را 300 واحد عنوان کرد و گفت: واحدهایی که غیر مجاز بوده تذکر گرفتند.

سمیعی تاکید کرد: از بهره برداران تقاضا داریم در مصرف سموم باغات، به طور خودسرانه اقدام نکنند و استفاده از هر نوع سم را فقط با نظر کارشناسان و کلینیک های گیاه پزشکی و طبق اصول فنی مصرف کنند.