معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: از هزار و 243 شهرداری کشور نزدیک به 800 شهرداری ورشکسته هستند. براساس آخرین آمار ما در شهرداری ها 500 هزار نیروی مازاد داریم.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید رضا جندقیان دوشنبه شب در همایش دهیاران شهرستان گناباد در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهر اظهار کرد: متاسفانه این نگاه که همه کارها باید توسط دولت انجام شود وجود دارد و باید اصلاح شود.

وی افزود: همزمان با تاسیس دهیاری ها در کشور تا پایان سال 95 بودجه زیادی به دهیاری ها داده شده اما آنچه مورد انتظار بوده محقق نشده است.

معاون امور دهیاری های کشور خاطرنشان کرد: این در حالی بوده که هر سال 700 هزار نفر از جمعیت روستائیان کشور کاسته می شود.

جندقیان با اشاره به این که براساس قانون دهیاری ها باید هزینه های خود را تامین کنند تصریح: از هزار و 243 شهرداری کشور نزدیک به 800 شهرداری ورشکسته هستند. براساس آخرین آمار ما در شهرداری ها 500 هزار نیروی مازاد داریم.

وی بیان کرد: کارهای اجرایی در روستاها برعهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیست و تعداد 27 دستگاه دیگر در توسعه روستایی نقش دارند که باید به وظایف خود عمل کنند.

معاون امور دهیاری های کشور تصریح کرد: مشارکت مردم در طرح های توسعه ای روستایی بسیار ضعیف است و این در صورتی است که بهره اصلی این طرح ها به خود روستائیان برمی گردد.

وی با اشاره به طرح های متنوع و کمک 2 میلیاردتومانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به طرح های توجیهی روستایی اظهار کرد: دهیاری ها نباید منتظر ایده از سوی مدیران بالا دستی باشند و این دهیاری ها و شوراهای اسلامی هستند که از وضعیت روستا خبر دارند و می توانند طرح های توجیهی مناسب را به مدیران ارائه نمایند.