جلسه تعیین تکلیف نحوه ی عبور قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان در قرارگاه خاتم و با حضور استاندار قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، معاون امور عمرانی استاندار قم با اشاره به برگزاری این جلسه در قرارگاه خاتم اظهار داشت: بررسی چگونگی عبور قطار سریع السیر از شهر قم هدف این جلسه بود.

وی با بیان اینکه گزینه های مختلف مورد نظر استانداری قم، قرارگاه خاتم و مشاورین در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند گفت: دو گزینه از موارد پیشنهادی جهت تصمیم گیری نهایی انتخاب شدند.

محسن بهشتی خاطرنشان کرد: مقرر گردید تا دو گزینه ی منتخب در جلسات تخصصی بررسی و طی یک هفته ی آینده یکی از آنها به عنوان گزینه ی نهایی تصویب شود.