ریاست تامین اجتماعی شعبه سیاهکل گفت: همزمان با آغازین روزهای سال تحصیلی جدید، به ابتکار و همت تامین اجتماعی شعبه سیاهکل و با مشارکت آموزش و پرورش این شهرستان، مسابقه پیامکی آشنایی با مفاهیم و قوانین تامین اجتماعی در بین دانش آموزان مدارس این شهر برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، فیض اله نظری افزود: این برنامه در تداوم فعالیتهای آموزشی و فرهنگی سازمان و با هدف بسترسازی های لازم فرهنگی جهت آگاهی بخشی به لایه های مختلف جامعه ترتیب داده شده است.

ایشان خاطر نشان ساخت: طی این طرح با توزیع بروشورهای اطلاع رسانی تدوین شده ضمن معرفی سازمان تامین اجتماعی، خدمات ، تعهدات و قوانین آن به دانش آموزان بعنوان نیروهای مولد و کارآفرین نسل فردای جامعه ، با هدف ترغیب و ایجاد انگیزه در بین آنها نسبت به اجرای مسابقه در قالب پیامکی اقدام گردید.

ریاست تامین اجتماعی شعبه سیاهکل با سپاسگزاری و تقدیر از همکاری آموزش و پرورش شهرستان و حمایتها و پشتیبانی اداره کل استان اذعان داشت: این فراخوان با استقبال گسترده دانش آموزان همراه بوده است بگونه ای که طی روزهای اول فرصت تعیین شده تاکنون قریب به ٣٠٠ نفر با ارسال پاسخ به سامانه پیامکی مربوطه در آن شرکت نموده اند. 

شایان ذکر است براساس برنامه ریزی بعمل آمده مقرر گردید تا از ١٠ نفر از ارائه دهندگان پاسخهای صحیح به قید قرعه و با حضور مسئولین آموزش و پرورش شهرستان همزمان با ١٣ آبان ماه (( روز دانش آموز )) تجلیل بعمل آید .