نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گردشگری مهمترین اولویت در توسعه شهری است که احداث کمپ ها و اردوگاه های گردشگری در ورودی های شهر اصفهان با کلیه امکانات رفاهی و تفریحی و درمانی راهگشاست.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیراحمد زندآوربیان کرد: لازمه زندگی شهروندان در شهرها برخورداری از امکانت متنوع شهری است که عمدتاً فراهم آوردن این گونه امکانات مختص شهرها و مدیریت و نظارت بر روند توسعه آن بر عهده مدیریت شهری است.

وی اضافه کرد: یکی از ضروریات اجتماعی و حقوقی لزوم تساوی تمام افراد در برخورداری از امکانات برای تحقق عدالت اجتماعی است، موضوعی که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن پرداخته شده است.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: مسئله عدالت به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین و اصلی در بستر نظریه های حقوقی و سیاسی و مسئله عدالت اجتماعی و اهمیت توجه به آن از دیرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است.

وی با تاکید بر اینکه بدون شک تفکر حاکم بر مدیریت شهری می تواند منجر به ارتقای حقوق شهروندان شده یا اینکه متقابلاً منجر به نادیده گرفتن حقوق آنها شود، ادامه داد: به هر حال چه در بحث امور ترافیکی و حمل و نقل و چه در بحث معماری و شهرسازی رعایت و به کارگیری شرایط مناسب برای بهره مندی نام شهروندان از امکانات به صورت تساوی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

زندآور تاکید کرد: مهمترین اولویت در توسعه شهری گردشگری است به طوری که با توسعه زیرساخت های گردشگری از جمله فضاهای اقامتی و هتل ها و پذیرش گردشگران داخلی و منطقه ای و بین المللی ضمن شناساندن قابلیت ها و ظرفیت های هنری، صنعتی و اقتصادی و تمدنی اصفهان به گردشگران رونق اقتصاد و به تعبیر دیگر راه اندازی کارخانه های بدون دود را به ارمغان خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: احداث کمپ ها و اردوگاه های گردشگری در ورودی های شهر اصفهان با کلیه امکانات رفاهی و تفریحی و درمانی راهگشاست.