مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از بروز رسانی طرح تفصیلی شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از  راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی با اشاره به این که تهیه طرح تفصیلی شهر بندعباس پس از طی سالها و گذشت افق زمانی طرح  ملاک عمل، توسط راه و شهرسازی هرمزگان تهیه و با مشاور ذیصلاح شهرسازی جهت بازنگری در اسفند ماه سال 1390 کلید خورد، گفت: پس از برداشت های وضع موجود توسط مشاور، کار بروز رسانی طرح تفصیلی گذشته در دستورکار مشاور قرار گرفت که در حال حاضر بخشی از آن به پایان رسیده است.

به گفته وی، در حال حاضر طرح بروز رسانی تفصیلی منطقه یک بندرعباس تکمیل شده و بقیه مناطق نیز در دست اجراست.

وی تاکید کرد:  از آنجایی که نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی می تواند مهمترین هدف شهرسازی و طرح های تفصیلی تلقی شود. لذا طرح تفصیلی بندرعباس با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است.

گورانی عنوان کرد: از آنجایی که یکی از دستاوردهای مهم تهیه طرح تفصیلی، زیست پذیری شهرها و کیفی‌سازی‌ زندگی است، بنابراین توجه به کیفیت محیط شهروندان و همچنین وضعیت کالبدی شهر و بافتهای فرسوده شهر از مهمترین اولویت های طرح تفصیلی بندرعباس می باشد.