مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از 14 هزار مشترک در شهرستان دهاقان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و امیدواریم مشترکین با رعایت اصول ایمنی و اصلاح الگوی مصرف و پرداخت به موقع گازبها قدردان این نعمت الهی باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علوی در دیدار از اداره گاز دهاقان از وضعیت گازرسانی به این شهرستان اظهار رضایت کرد و گفت: خوشبختانه مراقبت از شبکه ها، شناسایی وضعیت نشتی ها بخوبی انجام گرفته و فرآیند گازرسانی به مشترکین از نظم و استمرار خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به موضوع گلخانه های بدهکار این شهرستان به شرکت گاز گفت: از 418 گلخانه این شهرستان 55 گلخانه به مقدار قابل توجهی بدهی گاز بها دارند و بدهی معوق برخی از این گلخانه ها به چندین دوره می رسد.

وی بیان داشت: همه اطلاع دارندکه تامین بخش عمده ای از یارانه مردم از طریق وصول گاز بهاء است لذا باید دولت را در پرداخت یارانه ماهانه مردم  یاری کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تشکر از مشترکینی که نسبت به پرداخت به موقع  گازبها اقدام  می کنند با عنایت به در پیش بودن فصل سرما از همه مشترکین خواست تا با رعایت نکات ایمنی بویژه کنترل کردن مسیر دودکش وسایل گاز سوز  از حوادث ناشی از گازگرفتگی پیشگیری نمایند.