خدانظر دریکوند در یکصد‌ و‌ نود و هفتمین جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزش و پرورش لرستان گفت: خروجی کمیته برنامه‌ریزی، توجه به خرد جمعی و مشورت در تصمیم‌گیری است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، خدانظر دریکوند در جلسه کمیته برنامه‌ریزی، فرایند آموزش و پرورش را سیستمی عنوان کرد و گفت: در مجموعه آموزش و پرورش باید هر فرد ضمن انجام دقیق وظایف و مسئولیت‌های خود، اهداف کلی دستگاه را در نظر بگیرد و متناسب با اهداف گروهی حرکت کند.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش اگر افراد کار خود را به خوبی انجام ندهند، کل دستگاه با مشکل مواجه می‌شود و اثر این کم کاری و اهمال در کلیت دستگاه مشاهده می شود.

دریکوند به تئوری پنجره شکسته اشاره کرد و گفت: باید مواظب پنجره ای شکسته بود و اجازه نداد این منافذ موجب نابسامانی و اخلال دستگاه شوند.

وی با تاکید بر نقش شوراها و جایگاه‌ تصمیم‌گیری جمعی در آموزش و پرورش افزود: رویکرد این مجامع و کمیته برنامه ریزی توجه به خردو اندیشه جمعی و مشورت در تصمیم گیری هاست و باید تلاش شود تا خروجی این جلسات کمک به ارتقای تعلیم و تربیت و پیشبرد بهتر اهداف باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، ملزم بودن اعضای به تصمیمات و مصوبات جلسات را لازم و ضروری برشمرد و تصریح کرد: پس از شور و مشورت و تبادل نظر کارشناسی و تخصصی باید در اجرای مصوبات قاطعیت داشت و اجازه نداد تا افراد در اجرای مصوبات به سلیقه و روش خود رفتار کرده و تفسیر به رای کنند.

دریکوند تفویض اختیار را از جمله راهبردهای کاری خود عنوان کرد و ادامه داد: نباید عملکردها به گونه‌ای باشد که مدیران در اجرای سیاست تفویض اختیار با شک و شبهه برخورد نمایندو در انجام این سیاست تردید کنند .

او در پایان سخنان خود به نگاه جامع اعضاء تاکید کرد و گفت: باید مصالح و منافع کلان تعلیم و تربیت مهمترین رویکردی باشد که اعضای کمیته برنامه‌ریزی به آن توجه دارند.