با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد واحد صنعتی و تولیدی شرکت سرمایه گذاری راش کیان کاسپین در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از بندر انزلی، واحد صنعتی و تولیدی شرکت سرمایه گذاری راش کیان کاسپین با میزان سرمایه گذاری 15میلیارد ریال با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رضا مسرور مدیر عامل منطقه آزاد انزلی و هیئت همراه  در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

شرکت سرمایه گذاری راش کیان کاسپین تولید کننده زیست محیطی و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب و ازن ژنراتور است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز چهار شنبه 17 مهرماه برای افتتاح چند طرح عمرانی به منطقه آزاد انزلی سفر کرد.

وی همچنین  از روند اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، زیرساختی، صنعتی، اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد انزلی  بازدید می کند.

در سفر مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد انزلی در حوزه های عمرانی، سرمایه گذاری، صنعتی و گردشگری مورد بررسی قرارخواهد گرفت.