با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد واحد صادراتی سپهر ایرانیان کاسپین در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از بندر انزلی، واحد صادراتی سپهر ایرانیان کاسپین تولیدکننده مواد اولیه خوراک دام و طیور باسرمایه گذاری یک میلیون دلاری سرمایه گذار خارجی با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور در منطقه آزاد ایرانیان افتتاح شد.

همچنین مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد از واحد تولیدی چوبکاران عصر نوین تولیدکننده دیوار پوش، پارکت و لمینت بازدید کرد.

کشورهای آسیای میانه، قفقاز و عراق از جمله مقاصد صادراتی این شرکت است.

در سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد انزلی در حوزه های عمرانی، سرمایه گذاری، صنعتی و گردشگری مورد بررسی قرارخواهد گرفت.