طبق اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، کیفیت هوا در اصفهان و مبارکه برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه‌های مراقبت دائم برحسب شاخص آلودگی هوا و طبق اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط‌ زیست اصفهان در 24 ساعت گذشته به‌صورت میانگین عدد 102 (AQI) را نشان می‌دهد.

بر این اساس، غلظت آلاینده‌ها در ایستگاه میدان احمدآباد 112، چهارباغ خواجو 109، میدان امام حسین 97، خیابان پروین 103، خیابان رودکی 90 و بزرگراه شهید خرازی 100 (AQI) اعلام‌شده است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفرتا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.