خنثی سازی میادین مین باقی مانده از دوران دفاع مقدس یک شهید و یک مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری موج، یک منبع آگاه اظهار داشت: ساعتی قبل در اثر انفجار مین در یکی از میادین مین باقی مانده از دوران دفاع مقدس در منطقه بمو از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، یک نفر از اعضای تیم مین روبی به شهادت رسید.

این منبع آگاه می افزاید: تیم خنثی سازی میادین مین وزارت دفاع مشغول پاکسازی یک منطقه آلوده به مین بود.

به گفته این منبع آگاه، در اثر این انفجار مین، یک مجروح نیز از اعضای این تیم مین روبی بر جای مانده است.