مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس گفت: در جلسه کمیته ثبت آثار طبیعی کشور چند سرو کهنسال با قدمتی بین 200 تا 400 سال از استان فارس به ثبت ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، مصیب امیری گفت: در جلسه‌ی کمیته ثبت آثار طبیعی که چهارشنبه 12 مهر در تهران برگزار شد، تعدادی از سروهای کهنسال استان فارس به ثبت ملی رسید.

او گفت: سرو کلانی واقع در روستای کلانی از توابع شهرستان کازرون، سرو کوشک بیدک واقع در روستای کوشک بیدک شهرستان شیراز و سروهای چهارباغ قوامی در بافت مسکونی جنوب روستای مظفری شهرستان کوار، درختان سرو ثبت شده در فهرست میراث طبیعی بوده است.

براساس این گزارش، سروهای چهارباغ قوامی در باغ تاریخی قوامی قرار دارد و هم‌اینک از این باغ 2 عمارت مربوط به دوره‌های قاجار و پهلوی دوم، 2 خیابان صلیبی شکل و تعداد زیادی درخت سرو باقی مانده است.

باغ قوامی شامل یک راسته خیابان شمال غربی- جنوب شرقی و یک راسته شمال شرقی به جنوب غبری بوده که در حاشیه این خیابان‌ها تعداد زیادی درخت سرو از نوع زربین کاشته شده است. تعداد درختان سرو هر راسته در زمان رونق این باغ بیش از 20 درخت برآورد شده که تعدادی از آنها خشک یا بریده شده و اکنون تنها 63 درخت سبز و پابرجا است. ارتفاع متوسط مجموعه درختان این باغ حدود 12 متر و ارتقاع بلندترین درخت 17 متر است.

سرو کوشک بیدک با قدمتی حدود 250 تا 300 سال از درختان کهنسال منطقه محسوب می‌شود؛ ارتفاع این درخت 15 متر و طول و عرض تاج 7 در 7 متر است. طول پایه آن درخت 3 متر، محیط تنه درخت حدود 290 سانتی متر و قطر آن حدود 92 سانتی متر است.

سرو کلانی نیز قدمتی حدود 350 تا 400 سال دارد و ارتفاع آن حدود 25 متر و طول تاج آن 22 متر است. قطر پایه سروکلانی 3 متر و طول و عرض تاج 15 متر، محیط پیرامونی درخت 450 سانتی متر و قطر درخت حدود 143 سانتی متر است. به فاصله 2 متری از این درخت سرو، درخت سرو جوانتری با قطر 80 سانتی متری و قدمتی حدود 200 تا 230 سال وجود دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج