مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام تعداد 112903 نفرمستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی استان تا پایان مردادماه سالجاری از افزایش چشمگیر بازنشستگان به نسبت متوسط کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، جمیل حق پرست افزود: در حال حاضر تعداد 76258 نفر بازنشسته، 6439 نفر ازکارافتاده و 30206 نفر بازمانده، مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی را تشکیل می دهند.

وی گفت: در16 سال اخیر تعداد مستمری بگیران استان بیش از 250 درصد افزایش داشته است که در این بین نسبت ورشد حوزه بازنشستگان از بالاترین حجم برخوردار می باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اظهار کرد: براساس قوانین فعلی وتصویب مقرراتی درخصوص حمایت ازخانواده ازقبیل عدم قطع مستمری همسران بازمانده که اقدام به ازدواج مجدد مینمایند ویا فرزندان دختری که پس ازطلاق مجدداً از مستمری پدر برخوردار می شوند تعداد مستمری بگیران حوزه بازماندگان نیز طی این سالها ازرشد نسبی برخوردار بوده است.

جمیل حق پرست با بیان اینکه تامین اجتماعی گیلان با نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران) 5/3 در رتبه آخر کشور قرار دارد، گفت: عواملی همچون سا لمندی، مهاجرت بیمه شدگان به استان جهت سپری نمودن دوران بازنشستگی، تمایل و استقبال گسترده برای استفاده از بازنشستگی های پیش از موعد و سخت و زیان آور دربین شهروندان این خطه از کشور را از عوامل مهم دررشد بی سابقه بازنشستگی در دودهه اخیر عنوان کرد.

گفتنی است؛  تامین اجتماعی گیلان درسال جاری ماهانه بیش از1650 میلیارد ریال انواع مستمری ها را درقالب تعهدات بلندمدت خود به جامعه هدف پرداخت مینماید.