رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کردستان گفت: برای نخستین بار در پاییز امسال دمای هوا در ایستگاه سراب شهرک دهگلان، منفی 5.6 درجه سانتی گراد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام چاره خواه روز شنبه اظهار کرد: با ورود جریانات شمالی موجی از سرما هوا وارد منطقه شده و روز جمعه دمای هوای با کاهش 6 درجه ای در ایستگاه هواشناسی سراب شهرک دهگلان به عنوان سردترین نقطه استان ثبت شده است.
وی اضافه کرد: در این مدت دمای هوا در زرینه منفی 3.5 درجه سانتی گراد، هزارکانیان منفی 2، سقز منفی 2 و دیواندره منفی یک بوده است.
وی اظهار کرد: در این مدت دمای هوای سنندج مرکز استان کردستان، نیز با چهار درجه کاهش به 5.5 درجه سانتی گراد رسد و سلین هورامان با دمای 25 درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه استان بود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کردستان گفت: روند افزایش دما از امروز (شنبه) آغاز شده و سردترین ساعت دمای هوای سقز صفر درجه سانتی گراد بود و دمای هوا در سلین هورامان به 28 درجه سانتی گراد رسید.
وی در خصوص میزان بارش ها در سال آبی گذشته یادآور شد: در مجموع 499 میلی متر بارندگی در استان ثبت شد که این مقدار در مقایسه با 639 میلی متر مدت مشابه سال قبل از آن، 29.7 درصد کاهش داشت.