مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان گفت: بیش از یک میلیون و پانصد هزار مسافر در6 ماهه نخست سال 96 در فرودگاه اهواز جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمدرضا رضایی گفت: درشش ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و پانصد هزار مسافر داخلی و خارجی در فرودگاه اهواز جا به جا شده که از این تعداد مسافر 1 میلیون و 477 هزارو 312 نفر مسافر داخلی و 51 هزارو 572 نفر مسافرخارجی را شامل می شود که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته رشد بیش از 9 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: در این مدت نیز تعداد 12 هزارو 345 پرواز داخلی و خارجی در این فرودگاه نشست و برخاست داشته که شامل 11هزارو 861 پرواز داخلی و 476 پرواز خارجی است.

مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان به میزان بار جا به جا شده نیز اشاره کرد و گفت: در6 ماه نخست امسال و در پروازهای ورودی (داخلی – خارجی) بیش از 5 هزارو 972 تن و در پروازهای خروجی (داخلی - خارجی ) بیش از 919 هزار تن بار جا به جا شده است.

گفتنی است؛ در این آمار عملیات حج تمتع 96 که در نیمه نخست امسال برگزار شد محاسبه نشده است.