استاندار البرز گفت: مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می کند باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی شناخت، کار کنند. باید سرلوحه کار کلیه مدیران قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «محمدعلی نجفی» با بیان این مطلب در جلسه «کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان» که در شرکت فارمد واقع در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد، با بیان اینکه همه مسوولان باید برای خدمت خود را در اتاق جنگ دوران دفاع مقدس تصور کنند، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب عملکرد مسوولان است، اینکه «مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می کند باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی شناخت، کار کنند.» باید سرلوحه کار کلیه مدیران قرار گیرد.

وی با تأکید براینکه احدی نمی تواند بگوید برای اشتغالزایی مسوولیتی ندارد، تصریح کرد:همه برای رونق تولید و شغل باید لباس رزم برتن کنند و خود را موظف به این مهم بدانند.

استاندار البرز در بخش دیگری با اشاره مذاکرات بین المللی گفت: در این مدت با هدایت های عالمانه مقام معظم رهبری بسیاری از ضررهای مالی صنعت را کاسته شد.

با مدیرانی که دغدغه ایجاد شغل ندارند خداحافظی می کنیم

نجفی در بخش دیگری با تأکید بر لزوم رفع موانع تولید فرا روی صاحبان صنایع، بخشی از مسوولیت ها را نیز متوجه شهرداران دانست و در این رابطه تصریح کرد: اگراولویتی مهم تر از دغدغه ملی در بحث اشتغال نباشد و متولیان امر رسالت اصلی خود را تولید و اشتغال ندانند،با ما نخواهند بود و از آنها خداحافظی می کنیم.

مدیران بانکی صنایع را همراهی کنند

استاندار البرز در ادامه نقش بانک ها را نیز در رونق صنعت و تولید و اشتغال حایز اهمیت خواند و افزود: نشست ویژه ای نیز با مدیران بانکی خواهم داشت و ضمن مشخص شدن تکالیف محوله در نحوه ارائه تسهیلات بانکی،برای رونق صنعت و تولید در این استان، هم افق خواهیم شد.

نجفی همچنین اختیارات بانک های استان را نیز محدود دانست و گفت: شواهد حاکی از این است که اختیارات بانک های این استان حتی از حیطه اختیارات یک مدیر بانکی در شعبه درجه سه پایتخت نیز پایین تر است که با توجه به حجم صنایع و واحدهای تولیدی در این استان و نیازهای موجود، باید بازنگری جدی صورت گیرد.

استاندار البرز افزود: هر فرد در هر جایگاه و مسندی که قرار دارد باید خود را وظیفه مند در بحث اشتغالزایی بداند.

وی نقش دستگاه های نظارتی را نیز در اجرای وظایف مسئولان امری مهم تلقی و تصریح کرد: دستگاه های نظارتی، چشم ما هستند، علاوه براینکه وظیفه نظارت دارند، باید هدایتگر نیز باشند و حفظ قانون و مسیر روشن را فرا روی متولیان امر روشن سازند.

استاندار البرز در بخش دیگری با تأکید بر تقویت بخش خصوصی گفت: دست سرمایه گذار را می فشاریم و از تولید بیشتر استقبال می کنیم.

وی بیان کرد: با تلاش نمایندگان سه قوا استان البرز را در جایگاه نخست استان های کشور از نظر ارائه خدمات زیرساختی همچون آب، برق و گاز قرار خواهیم داد.