محسن لطیفی‌نیا گفت: در شش ماهه سال جاری ۳۴۶ کیلومتر از حریم راه‌های شهرستان دلفان پاکسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، محسن لطیفی‌نیا سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دلفان با اشاره به عملکرد این اداره در شش ماهه امسال گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه اقدامات زیادی در راستای ایمن سازی راههای شهرستان دلفان انجام شده است.

وی گفت: در شش ماهه امسال ۳۴۶ کیلومتر از حریم راههای شهرستان دلفان پاکسازی شده است.

لطیفی‌نیا از اصلاح افتادگی شانه در طول ۱۰ کیلومتر از راههای دلفان خبر داد و گفت: همچنین در مدت یادشده بیش از ۷۵ کیلومتر از سطح و شانه راههای این شهرستان پاکسازی گردیده است.

وی گفت: در شش ماهه سال جاری ۱۴ دستگاه پل و آبرو لایروبی و ۳۶۵ مترمکعب خاکبرداری در حاشیه راه‌ها انجام شده است.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دلفان؛ اصلاح قنو به طول ۱۵هزار و ۲۰۰متر، پاکسازی قنو در طول ۴۲هزار متر، گریدرزنی راه با رویه شنی در ۱۳۵کیلومتر و تسطیح و شیب بندی شانه راه به طول ۶۰کیلومتر را به عنوان گوشه های دیگری از عملکرد این اداره برشمرد.

وی گفت: از دیگر بخش‌های عملکرد راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دلفان می توان به قیرپاشی به میزان ۱۲۰ هزار کیلوگرم، برفروبی در طول ۳۸۵کیلومتر، ۷۷۰کیلومتر - باند یخ زدایی، لکه گیری هندسی به میزان ۵۰تن، تهیه و پخش آسفالت به میزان ۱۶۵هزار و ۱۲۵تن و ترانشه‌برداری در سطح ۴۵ هزار مترمکعب اشاره کرد.