سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 80 نفر مربی حفظ قرآن کریم خواهر به شهر مقدس قم جهت شرکت در دوره ملی تربیت مربیان قرآن کریم اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یحیی قاسمی اظهار داشت: در راستای اجرای ششمین دوره طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم در استان اصفهان با هدف آموزش مربیان حفظ قرآن کریم و با رویکرد آشنایی با روش های مدرن 80 نفر از خواهران مربی قرآن کریم از سراسر استان به دوره ملی تربیت مربیان قرآن کریم در شهر مقدس قم اعزام می شوند.

وی افزود: در همین راستا نیز این اداره با هماهنگی هایی که به عمل آورده است 80 مربی قرآنی را از استان اصفهان که موفق شده اند در آزمون ورودی مرکز ملی تربیت مربی حفظ و قرائت سازمان اوقاف و امور خیریه قبول شوند را به مدت یک هفته به این مرکز که در شهر قم قرار دارد جهت گذراندن دوره مربی گری حفظ قرآن کریم اعزام می کند.

سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: در این دوره اصول و روش کلاس داری در رشته حفظ قرآن کریم توسط اساتید برجسته کشور تدریس می شود و مربیانی پس از گذراندن دوره کارورزی موفق به کسب نمره قبولی در آزمون شوند به آنان از طرف مرکز ملی تربیت مربیان قرآن گواهی پایان دوره اعطا می شود.

یحیی قاسمی در پایان خاطر نشان شد: مربیانی که به این دوره راه پیدا کرده اند حداقل 5 جزء از قرآن کریم را حفظ بوده اند و جهت دوره تربیت حافظان قرآن کریم در اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن با اداره اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همکاری داشته اند.