مدیر مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان گفت: به جهت اهمیت زیباسازی و سیما و منظر شهری ، اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی سازمان نظام نظام مهندسی بر کنترل ضوابط شهرسازی قبل از انجام کنترل نقشه های ساختمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، رضا علی نیا گفت:  بر اساس مکاتبات به عمل امده با کلیه شهرداران استان و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان مقرر شد تا ضوابط  شهرسازی در زمان صدور تراکم ساختمانی، دستور نقشه و پیش پروانه ساختمانی رعایت گردد.

وی افزود:  بر همین اساس مقرر گردیده تا سازمان نظام مهندسی به کلیه دفاتر نمایندگی ها، دفاتر مهندسی ، اعضای کنترل کننده نقشه های معماری و شهرسازی، مشاوران و طراحان حقوقی،  دفاتر طراحی ، مهندسان طراح و ناظر، سازندگان حقیقی و حقوقی و همچنین مالکان اطلاع رسانی لازم را به عمل اورد.

علی نیا خاطر نشان کرد، ارائه مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان در مورد کاربری ها، سطح اشغال و تراکم به عنوان یکی از مدارک جهت انجام کنترل و بررسی نقشه ها ( به همراه سایت پلان و نقشه های مهمور کارگروه امور زیربنایی ) برای کلیه ساخت و سازها در خارج از محدوده ی قانونی شهرها و روستاها الزامی است.

وی افزود: کلیه پروژه هایی که برای انجام نقشه به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند باید با طرح های تفضیلی و نیز اخرین ضوابط ابلاغ شده شهرسازی انطباق داشته باشند و هرگونه تایید نقشه، توسط مهندسین و دفاتر طراحی و اعضاء کنترل کننده نقشه های آن سازمان، بدون توجه به ضوابط شهرسازی تخلف محسوب شده و برخورد انتظامی با آنان خواهد شد.