خانواده آبادانی امروز برای نخستین بار دراین شهر صاحب چهارقلو شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، این چهارقلوها امروز در بیمارستان 17 شهریور به دنیا آمدند.

نوزادن نورسیده حاصل دومین زایمان مادر 28 ساله آبادانی است.

دو نوزاد پسر و دو نوزاد دختر نخستین چهارقلوها آبادانی هستند که امروز دیده به جهان گشودند.

در زمان حاضر حال عمومی این چهارقلوها که با جراحی سزارین به دنیا آمدند، رضایت‌بخش است و پزشکان از آنها در بخش نوزادان مراقبت می کنند.

وزن متوسط هر یک از این چهارقلوهای تازه متولد شده، دو کیلوگرم است.

فرزند نخست این خانواده از زایمان اول اکنون 6 ساله است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج