مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در تقسیم بندی کلی ادبیات داستانی ایران از قطب های داستان نویسی است و شایسته است این هنر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز در جلسه خانه داستان کرمانشاه اظهار داشت: ادبیات داستانی در استان کرمانشاه از قدمت و جایگاه برجسته کشوری برخوردار است و نیاز است با برنامه ریزی این جایگاه را معرفی کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: ویژگی داستان همراه کردن فرد با خود است و کسی که داستانی را مطالعه کند علاقمند می شود تا آخر داستان را ادامه دهد.

وی افزود: استان کرمانشاه در تقسیم بندی کلی ادبیات داستانی ایران از قطب های داستان نویسی است و شایسته است اعضاء خانه داستان استان کرمانشاه به این موضوع توجه داشته باشند لذا هم از نظر موضوع و هم از نظر جذب داستان نویسان به شکل فراگیر عمل کرد.

در ادامه این جلسه پریسا محمدی معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به موضوع خانه داستان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: خانه داستان کرمانشاه می تواند بسترساز تحولات اساسی در حوزه ادبیات داستانی استان باشد و برای راه اندازی خانه داستان مدت هاست که برنامه ریزی می کنیم و انشاء الله با راه اندازی این مرکز شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ادبیات داستانی استان باشیم.

وی گفت: از خانه داستان استان این انتظار می رود به عنوان بازوی فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل کند و با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب این اداره کل را یاری کند.

در این جلسه اعضاء خانه داستان به بیان دیدگاه های خود پرداختند و مقرر شد اساسنامه خانه داستان و شرح وظایف آن ظرف مدت یک ماه تکمیل و خانه داستان آغاز به کار کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج