مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت :با استفاده از بستر سازمان بسیج ادارات می توان خدمات رسانی هواشناسی در روستاها را هموارتر و مطلوبتر نمود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، مهندس بیجندی در اولین جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج سازمان هواشناسی افزود : در روستاها قشر زحمت کش کشاورزان اکثرا عضو پایگاه های بسیج هستند و از بستر بسیج می توان در جهت آموزش کشاورزان و توسعه هواشناسی کاربردی در توسعه لایه چهارم مدیریتی تهک استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه های سازمان هواشناسی کشور مبنی بر فعال سازی لایه سوم و چهارم مدیریتی در شهرها و روستاها گفت: از ظرفیت فرماندهان پایگاه ها در روستاها می توان در تحقق این هدف و و فعال سازی و پیشبرد برنامه های تهک استفاده نمود.

وی انتشار نشریه ماهنامه تخصصی و علمی بسیج هواشناسی  را از اقدمات اولیه این پایگاه خواند و افزود: بخشی از این فعالیت در کارگروه محتوا و کمیته انتشارات اداره کل انجام خواهد شد و سایر بخش ها هم در این زمینه همکاری خواهند نمود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان جذب و عضویت همکاران در پایگاه بسیج را از مهترین اهداف خواند و خواستار تقویت برنام های بسیج و غنی سازی این برنامه ها در جهت عضویت و جذب همکاری کارکنان در سطح استان شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج