عضو شورای شهر گرگان گفت: به نظر می رسد برای کاهش بار ترافیکی شهر, باید پروژه‌های گردشگری را در یک منطقه تجمیع نکنیم و در همه نقاط شهر پراکنده کنیم تا از این طریق تا حدودی ترافیک شهر گرگان کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهران کاظم‌نژاد در حاشیه جلسه ارائه برنامه داوطلبان تصدی سمت شهردار گرگان اظهار داشت: دیدگاه من این است که فردی به عنوان شهردار انتخاب شود که سابقه طولانی به عنوان شهردار داشته باشد.

عضو شورای شهر گرگان افزود: انتخاب ما برای تعداد داوطلبان بیشتر برای سمت شهردار این بود تا قدرت مانور بیشتری برای انتخاب شهردار بهتر داشته باشیم.

کاظم نژاد تصریح کرد: در کمیسیون عمران شورای شهر گرگان اولویت نخست ما حل معضل ترافیک شهر گرگان است و اگر چند اتوبوس برای جابجایی مردم خریداری شود, تا حدود 60 درصد مشکل ترافیک حل خواهد شد.

عضو شورای شهر گرگان یادآور شد: اگر برای 30 متری تالار و 60 متری افسران گذر شریانی ایجاد شود بسیاری از مشکلات ترافیک این مناطق نیز حل خواهد شد.

تله کابین در گرگان

کاظم نژاد گفت: شهربازی مدرن در گرگان نسبت به تله‌کابین اولویت دارد و تلاش داریم برای کاهش ترافیک و توزیع پروژه‌های گردشگری در همه نقاط شهر, این شهربازی را در نقطه دیگر از ناهارخوران احداث کنیم.

عضو شورای شهر گرگان اظهار کرد: البته احداث تله کابین در گرگان یکی از برنامه‌های گردشگری ما در منطقه ناهارخوران است که برای جذب مسافر و توریستم در برنامه‌های شورای شهر گرگان قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج