مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: سه هزار و 500 جلد کتاب به کتابخانه های زندان های استان اصفهان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اسدالله گرجی زاده اظهار داشت: با هدف تجهیز کتابخانه های زندان های استان سه هزار و 500 جلد کتاب در دو نوبت از سوی مدیریت کتابخانه هنر اصفهان شناسی اهدا شد.

 مسوول کتابخانه هنر اصفهان شناسی با اشاره به نیازهای فرهنگی مددجویان در زندان ها گفت: کتاب و مطالعه برای مددجویان در بندها می تواند اثرات مخرب را پاک و زمینه زندگی سالم را ایجاد کند.

کشانی افزود: تحول فرهنگی و ایجاد بستری مناسب برای بازگشت مددجو به آغوش اجتماع و خانواده کار دشوار و مهمی است که تنها با فعالیت زندان ها امکان پذیر نیست و باید تمام دستگاه های فرهنگی در این زمینه دخیل شوند.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج