رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با بازنگری پروژه های حوزه سلامت در پنجاه و دومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برنامه بازنگری برنامه راهبردی حوزه سلامت در گیلان، بعد از برگزاری 14 کارگروه ارزیابی و 5 نشست بازنگری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، شاهرخ یوسف زاده چابک گفت: برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان یک هدف غایی را دنبال می کند و آن هم حرکت به جلو و رسیدن به تعالی است که این امر نیازمند همت تمامی گروه ها و ذی نفعان دانشگاه است.

وی ادامه داد: بدون همراهی و کمک ذی نفعان و تکیه بر پتانسیل های داخلی و ظرفیت های سازمانی هیچ برنامه ای محقق نخواهد شد. پس همه باید تلاش کنیم تا با همراه و همگام نمودن تمامی نیروها برای رسیدن به این هدف غایی گام بر داریم.

یوسف زاده چابک تصریح کرد:  در سخت ترین شرایط سازمانی می توان بر توانمندی های داخلی تکیه کرد و بی شک این مهم یکی از راهبردهای اساسی برا ی برون رفت از مشکلات فعلی است. وی تاکید کرد: تقویت نظارت ها و مانیتور کردن فعالیت ها نیز می تواند منجر به اجرای صحیح فرایندها و ارایه خدمات مناسب برای رضایت مندی ذی نفعان را در سازمان فراهم نماید که برای این مهم شناخت، ساماندهی و بهبود نقاط ضعف نیز مثمر ثمر می باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشت: مسولین فرایند ها باید در نحوه اجرای فرایند ها مداخله نمایند و قدرت اعمال مدیریت نباید از مدیران گرفته شود تا زمینه خلاقیت و نو آوری در آنان بروز و ظهور پیدا کند.

در پنجاه و دومین جلسه راهبردی دانشگاه در خصوص موضوعاتی چون زنجیره تامین، بهینه سازی و پایداری منابع مالی، ساماندهی و توانمد سازی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی، متوسط زمان پرداخت مطالبات، توسعه شبکه ها و زیر ساخت های فناوری اطلاعات در دانشگاه، توسعه مشارکت های اجتماعی و امور مردم نهاد و توسعه درمان بحث وگفت و گو شد.

گفتنی است با بازنگری پروژه های حوزه سلامت در پنجاه و دومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برنامه بازنگری برنامه راهبردی حوزه سلامت در گیلان، بعد از برگزاری 14 کارگروه ارزیابی و 5 نشست بازنگری به کار خود پایان داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج