بخشدار دهدز از زبانه کشیدن دوباره آتش دهدز خبر داد و گفت:اگر نیروهای امدادی به کلی وارد منطقه نشوند و کمک برای خاموش کردن آتش نکنند احتمال آتش سوزی در کل منطقه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الله خسروی اظهار داشت: اگر نیروهای امدادی به کلی وارد منطقه نشوند و کمک برای خاموش کردن آتش نکنند احتمال آتش سوزی در کل منطقه وجود دارد.

وی بیان کرد: این در حالی بود که ساعتی پیش آتش توسط مردم و نیروهای امدادی خاموش شده بود اما در حال حاضر دوباره فوران کرده است.

بخشدار دهدز افزود: هم اکنون در منطقه هستیم و شعله های آتش به شدت فوران کرده است.

اخبار تکمیلی و دقیق از آتش سوزی این روستا ها متعاقبا اعلام می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج