رئیس امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در حال حاضر 70 درصد تسهیلات عشایر از طریق تشکل ها و تعاونی های عشایری اعطا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بهزاد غیاثوند در اولین گردهمایی ایلات و عشایر در بخش کوهین افزود: تشکیل تعاونی های عشایری نقش مهمی در ارائه خدمات بیشتر و بهتر به این قشر محروم خواهد داشت.

وی اظهار کرد: داشتن ساختار قبیله و طایفه ای، اتکا بر معاش دامداری و کوچندگی سه ویژگی مهم عشایر بودن محسوب می شود که بر این اساس واجدان شرایط می توانند مشمول دریافت خدمات از اداره امور عشایر باشند.

رئیس امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به اهمیت ایجاد و راه اندازی تعاونی عشایر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 70 درصد تسهیلات عشایر از طریق تشکل ها و تعاونی های عشایری اعطا می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در سرشماری های انجام شده تاکنون قزوین فاقد اداره امور عشایر بوده بسیاری از مناطق عشایری و خانوار عشایر از سرشماری مذکور جا مانده اند که در تلاش هستیم در سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایری سال 1397 این افراد شناسایی و به تعداد عشایر استان اضافه شوند.

بر اساس آخرین آمار سرشماری در حال حاضر 250 خانوار عشایری با 1356 نفر جمعیت در استان قزوین زندگی می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج