مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: از ابتدای سال 95 با توجه به عملکرد ضعیف اتوبوسهای ایویکو و نارضایتی رانندگان و شهروندان ، این سازمان طرح جابجایی این اتوبوسها را در دستور کار خود قرار داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار موج درقم  با اشاره به طرح جابجایی اتوبوسها، افزود: با پیگیری های مستمر این سازمان و دستور شهردار قم در مهر ماه 96 دستور العمل جابجایی این اتوبوسها با اتوبوسهای بنز گرفته شد که تا کنون جابجایی  13 دستگاه از این اتوبوسها صورت گرفته است.

وی افزود: اتوبوسهای بنز پس از بازسازی و تایید واحد فنی سازمان در ناوگان مورد استفاده قرار گرفته خواهد شد.

حسین مومنی موحد با بیان اینکه عمر مفید خودروهای سازمان به هشت سال رسیده است، بیان داشت: بحث بازسازی ناوگان را نیز در دستور کار داریم که پس از انجام مراحل قانونی این امر نیز انجام خواهد شد.

وی در پایان اشاره داشت: هم اکنون 309 دستگاه اتوبوس و 110 دستگاه مینی‌بوس در خطوط شهر قم فعال هستند که 40 دستگاه اتوبوس اسکانیای خریداری شده نیز به این سیستم اضافه خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج