در چهارمین روز از ماه محرم جدیدترین وقف شهرستان لنگرود به ثبت رسید .

به گزارش خبرگزاری موج از لنگرود، همزمان با چهارمین روز از ماه محرم علی نقی راهیمی گلسفیدی، واقف خیراندیش لنگرودی، سه دانگ از عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی خود را با نیت استفاده برای امور قرآنی و ترویج معارف قرآن وقف نمود.

ارزش این وقف بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان برآورد شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج