مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از توزیع ۸۳۷ میلیون و ۱۳۷ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی طی شش ماهه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، علی اصغر عباسی افزود: از مجموع ۸۳۷ میلیون و ۱۳۷ هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی ۳۱ میلیون و ۲۸ هزار لیتر بنزین سوپر، ۱۴ میلیون و ۶۱ هزار لیتر نفت سفید، ۱۹۹ میلیون و ۸۷۲ هزار لیتر نفتگاز غیر نیروگاهی و ۲۵ هزار و۸۶۸ تن گاز مایع و مابقی مربوط به بنزین معمولی است.

وی گفت: مصرف انواع فرآورده های نفتی در شش ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال پیش با افزایش ۶/۹۶ درصدی بنزین سوپر، ۱۰/۵۸ درصدی بنزین معمولی همراه بوده است.

عباسی گفت: تعطیلات تابستانی و ورود مسافران و گردشگران به استان سرسبز گیلان و افزایش تعداد خودروهای منطقه آزاد از جمله دلایل این افزایش می باشد.              

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان ادامه داد: بیشترین تغییرات مصرف فرآورده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به کاهش ۳۵/۶۲ درصدی نفت سفید و کاهش ۱۷/۲۹ درصدی گاز مایع است که افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز خانگی و عدم استفاده از وسایل گرمایشی در فصل تابستان از مهمترین دلایل این کاهش است.

عباسی با توجه به تمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان در راستای ذخیره سازی سوخت دوم نیروگاههای رشت ، پره سر و لوشان برای نیمه دوم سال افزود:  از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ میلیون و ۲۷۹ هزار لیتر نفتگاز ارسال گردید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۳۳/۴۹درصد همراه بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان  گفت: از مجموع ۲۲۴ میلیون و ۲۷۹ هزار لیتر نفتگاز نیروگاهی توزیع شده در استان، ۱۴۴ میلیون و ۹۸۹ هزار لیتر به نیروگاه سیکل ترکیبی رشت،  ۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار لیتر به نیروگاه پره سر و ۱۸ میلیون و ۴۰۶ هزار لیتر نفتگاز به نیروگاه لوشان  ارسال گردید که به ترتیب افزایش بالغ بر ۱۳۳  و  ۷۹ درصدی این نیروگاهها را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج