استاندار قم طی نامه ای از مدیران دستگاه ها و نهادهای عمومی استان خواست تا شکایات خود از مطبوعات را از طریق کمیته حل اختلاف خانه مطبوعات استان قم پیگیری نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، متن نامه سید مهدی صادقی استاندار قم خطاب به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی استان قم بدین شرح می باشد:

نظر به این که با هدف بهبود فرایند رسیدگی به شکایات از اصحاب رسانه همچنین پیشگیری و کاهش مشکلات و تنش های ناشی از احضار و برخورد قضایی با خبرنگاران و شاغلین در رسانه های ارتباط جمعی، کمیته حل اختلاف ویژه ای در محل خانه مطبوعات استان قم راه اندازی شده است. لذا در جهت حمایت و تقویت فضای نقادانه آزاد در استان و کمک به حفظ و ارتقای فرهنگ و روحیه مطالبه گری در حوزه رسانه و خبرنگاری به عنوان یکی از رویکردهای جدی مد نظر دولت های یازدهم و دوازدهم در تعامل با رسانه ها و از موضوعات مورد تأکید در برنامه های عملیاتی حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شایسته است ادارات و نهادهایی که احیاناً قصد شکایت از خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و رسانه را دارند ابتدا موارد اختلافی را به خانه مطبوعات استان ارجاع، تا در کمیته فوق الذکر مطرح و رسیدگی شود و در صورت عدم توافق، حق پیگیری برای دستگاه ها از طرق مختلف محفوظ خواهد بود.

سید مهدی صادقی استاندار قم

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج