سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه گفت: امسال با کمک خیرین نیکوکار 170 بسته لوازم تحریر در قالب اجرای طرح مهر تحصیلی بین دانش آموزان مستعد شهرستان مبارکه توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی مبشری اظهار داشت: با توجه به اینکه متاسفانه در شهرستان مبارکه موقوفه ای با نیت کمک به دانش آموزان نیازمند و مستعد وجود ندارد امسال با کمک خیرین نیکوکار 40 بسته لوازم تحریر تهیه شده است که در قالب طرح مهر تحصیلی بین دانش آموزان مستعد و نیازمند توزیع می شود.

وی افزود: در همین راستا و با کمک خیرین 40 بسته لوازم التحریر که شامل؛ کیف، مداد، خودکار، دفتر، دفترچه یادداشت، مداد رنگی و... به ارزش بیش از 70 میلیون ریال از معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه تهیه شده است که بین دانش آموزان نیازمند این شهرستان توزیع می شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه خاطر نشان شد: امیدواریم که در سال جاری توسط خیرین و واقفان نیک اندیش موقوفاتی با نیت کمک به دانش آموزان مستعد و نیازمند در شهرستان مبارکه ایجاد شود تا در سال های آتی اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان بتواند دانش آموزان نیازمند را در قالب این طرح تحت پوشش خود قرار دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج