۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در مبارکه با همکاری کشاورزان پر و مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جلسه تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز حفرشده  در حریم هیدروژیولوژیکی رودخانه زاینده رود، سی ام شهریور ماه در مبارکه برگزارشد.

نماینده اداره منابع آب مبارکه، اهالی محله اسماعیل ترخان شهرستان مبارکه، کشاورزان و مسوول صنف کشاورزان شهرستان از جمله حاضران در این جلسه بودند.

حاضران در این جلسه توافق کردند چهار حلقه چاه تحت عنوان چاه عمومی جهت آبیاری اراضی نگه داشته شده و بقیه چاه ها که بالغ بر ۳۰حلقه چاه غیرمجاز با میانگین دبی  حدود ۶ لیتر بر ثانیه است، بدون طرح شکایت در مراجع قضایی توسط اداره منابع آب مبارکه پر و مسلوب المنفعه شود.

شایان ذکر است  توافقی نیز در روستاهای خیرآباد، سیاهبوم و وینیچه مبارکه صورت گرفته که بر طبق آن مجموعا شامل ۱۰۰حلقه چاه غیرمجاز بعد از برداشت کشت برنج پر و مسدود می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج